İşleyiş

×

Hata mesajı

User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha_mailhide. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/egemense/public_html/includes/bootstrap.inc).

SCOPE Değişim Programı Nasıl İşler?

Türkiye’de SCOPE çalışmaları, Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ne bağlı olan tıp fakültelerinde bulunan LEO’lar (Local Exchange Officer – Fakülte Değişim Sorumlusu) ve TurkMSIC’ı, başta IFMSA olmak üzere diğer uluslararası ve ulusal platformlarda temsil eden iki NEO (National Exchange Officer – Ulusal Değişim Direktörü / NEO-IN & NEO-OUT ) aracılığıyla devam etmektedir.
Staj Değişimi Çalışma Kolu ile yurtdışında staj şansını yakalayan tıp fakültesi öğrencileri, her yıl düzenli olarak yapılan Değişim Sınavı ile seçilir. Staj Değişimi Çalışma Kolu’nda aktif olan Tıp Öğrenci Birlikleri (bu sene bu sayı 60 tıp fakültesidir), Yerel Değişim Direktörleri aracılığı ile fakültelerinde afişler, standlar ve sunumlar ile bu sınavı tanıtır, öğrencileri bilgilendirir ve sınav kayıtlarını yapar. Yapılan sınav sonucunda kazananlar NEO’lar ve LEO’lar tarafından bilgilendirilir ve staj işlemleri başlatılır.

Staj yapmaya hak kazanan öğrencilere, değişime gitmeden önce Yerel Değişim Direktörleri(LEO) tarafından eğitim verilir. Bu eğitimlerin amacı: dört haftalık stajın nasıl daha verimli geçirebilecekleri, farklı kültürlere nasıl yaklaşmalarının gerektiği anlatılır; değişim süresince hastanede yaptıklarının nasıl değerlendirileceği hakkında bilgiler verilip öğrencilerin kafalarındaki soru işaretleri giderilmeye çalışılır.
Mart ayında yapılan IFMSA Genel Kurul Toplantısı’nda diğer ülke NEO’ları ile dokümantasyon değişimleri NEO’lar tarafından sağlanır. NEO’lar ülkelerine geri döndüklerinde ; yeni değişim dönemi için değişim sınavı sonucu değişim hakkı kazanan öğrencilerimize ait belgeleri her bir fakültenin SCOPE Yerel Değişim Direktörlerine (LEO) iletir veya aciliyeti olmayan koşullarda belgeleri Genel Kurul’da dağıtır.

Bu sene 400’e yakın öğrenciye yurtdışında staj imkânı sağlamış olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği, yine aynı sayıda yabancı öğrenciye de Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde çalışmalarına devam eden üniversitelerde staj yapma olanağı sunmuştur. Ülkemizde değişim hakkı kazanan öğrenciler, başvuru formlarında belirttikleri tercihlere uyumlu olarak yerel birliklerimize yerleştirilir ve yerel değişim direktörleri sorumlu eğitim görevlileriyle, konaklama sağlanacak kurumla ve diğer kurumlarla iletişimi sağlayarak staj için uygun koşulları oluştururlar. Yıl boyunca yapılan değişimleri değerlendirmek ve yeni değişim dönemine hazırlanmak amacıyla ülke NEO’ları IFMSA Ağustos Genel Kurulu’nda, Staj Değişimi ayrılmış oturumlarında etraflıca sorunları çözmeye çalışırlar ve geri bildirimde bulunurlar. Tüm bu süreç her yıl mart ayında başlanıp sonraki şubat ayından sona erdiği için değişim gönüllüleri yaz ayları başta olmak üzere yıl boyunca ülkemizde öğrenci ağırlar ve değişim yapmak isteyen öğrencilerimize devamlı olarak yardımcı olur.