SCOPE

×

Hata mesajı

User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha_mailhide. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/egemense/public_html/includes/bootstrap.inc).

Giriş

Türk Tıp Öğrencileri Birliği olarak en önemli çalışma kollarımızdan biri olan Staj Değişimi Çalışma Kolu; biz tıp öğrencilerine sunduğu değişim programı ile eşsiz eğitici ve kültürel deneyimin yanı sıra, mesleki özgeçmişleri için de benzersiz bir sayfa ekleyerek kişisel gelişimimize olanak sağlıyor. Yurt dışındaki bir hastanede yapılan stajla (Professional Exchange) farklı ülkeler ve sosyal koşullarda uygulanan tıbbi yaklaşımlarla tanışmak; tıp fakültesi öğrencilerinin, hekimlik mesleğine dair ufuklarını genişleterek onlara empati becerilerini geliştirme şansı tanıyor.

Misyon

Staj Değişimi Çalışma Kolu; başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, dünyada sağlık sektöründe çalışan tüm bireyler arasında, işbirliği sağlama, kültürel anlayış geliştirme ve farklı kültürlere toleransın arttırılmasını kendisine misyon olarak belirlemiştir.

Amaçlar

  • Dünya çapındaki tıp öğrencilerinin devinimini artırmak ve ufkunu geliştirmek.
  • Tıp öğrencilerine farklı bir kültür ve sağlık sistemine sahip ülkelerde deneyim sahibi olmasını sağlamak ve farklı kültür ve inanışların etkisini öğrenmesini sağlamak
  • Tıp öğrencilerine küresel sağlık problemlerini, temel sağlık problemlerini ve gittiği ülkenin epidemiyolojisini öğrenme fırsatını oluşturmak ve kendi ülkesiyle karşılaştırma yapmasını sağlamak
  • Geleceğin doktorlarının eğitimine küresel bir görüş açısıyla katkıda bulunmak ve tıp öğrencilerinin kişisel gelişimine, özgüvenine katkıda bulunmak
  • Öğrencilere tıbbi ve pratik bilgisini, karşılaştığı tıbbi sorunlara bakış açısını geliştirmek
  • Tıp öğrencilerinin diğer sağlık çalışanlarıyla olan bağlantısını kolaylaştırmak, tıp öğrencilerinin birbirleriyle ve diğer sağlık çalışanlarıyla olan gelecekteki işbirliğine ortam sağlamak
  • Öğrencilerin; toplumun ve hastalar üzerindeki yükünü teminat altına alma konusundaki ahlaki yönlerinin farkında olmasını sağlamak
  • Irk, cinsiyet, inanç bakılmaksızın, sağlık ve hastalar arasındaki farklılık ve benzerliklere karşı toleransı artırmak